Förord

Oljeintresset ljuger aldrig
Iran-Irak-kriget
Konflikten med Kuwait

Kriget
Krigsförbrytelserna
Mediabilden

Sanktionerna
Oil for food
Upproret i FN

Fortsatt konflikt
Unscom
Decemberbombningarna 1998

Några slutsatser
Inför ytterligare ett krig

Efterord

Läs mer

Källförteckning
  

Förord

Upptrappningen av USA:s konflikt med Irak förebådar ännu ett krig, utan att samhällena i väst egentligen har bearbetat vad det var som släpptes löst senast. Det är sent om sider dags att belysa den historia som TV-nyheterna aldrig satte i fokus, och ta upp en kritisk diskussion kring hur långt västmakterna egentligen är beredda att gå för att kontrollera oljeflödena.

Mycket av det som står här kan utvecklas betydligt mer, men förhoppningsvis kan den här texten fungera som en introduktion till den roll USA spelat i Irak de senaste årtiondena. Det är min fasta övertygelse att en förståelse av det skulle göra motståndet mot det förestående kriget självklart för varje tänkande människa.

Tack till alla som på olika sätt hjälpt till att få det här projektet färdigt, med genomläsningar, översättningar, kommentarer och uppmuntran. Ett tack går också till alla er som arbetar i fredsrörelsen eller deltar i protesterna - det behövs.

För att se källhänvisningarna håller du bara muspekaren stilla över den text du undrar över. I slutet finns några tips på vidare läsning för den som vill gå direkt till källorna.

Mikael von Knorring
28 februari 2003

 

  Operation Ökenolja