Frågor och svar
 
 
 
 

Rasism

Varför vill en del borgerliga politiker ha fri invandring?
För att det ökar konkurrensen arbetare emellan - och för att de struntar i den verkliga kampen mot de rasistiska rörelserna.
   Folkpartiet vill till och med låta till exempel ett polskt företag anställa polska arbetare här i Sverige till polska löner. Finns det något effektivare sätt att ge de främlingsfientliga partierna luft under vingarna?
   Det första steget just nu är att tvinga den svenska staten att sluta bryta mot Genévekonventionen och återgå till en human flyktingpolitik. Fortfarande utvisas flyktingar som bevislingen blivit torterade i sitt hemland, och uppenbart riskerar att torteras igen om de skickas tillbaka. Att i det läget prata om "fri invandring" är att skymma de verkliga problemen.

 innehåll
» Demokrati
» Arbetsvillkor
» Rasism
Varför är socialister så sällan rasister?
Kanske i första hand för att socialister brukar vara tänkande människor. Det räcker långt. Men till det kommer också att överklassen ofta använt rasismen för att försvara sina intressen.

Hur menar du då?
Ett exempel är hur industriägarna i USA ofta använde vita strejbrytare när de svarta arbetarena strejkade, och tvärtom. För att kunna upprätthålla en solidaritet mellan arbetare behövdes det därför, då liksom nu, ett antirasistiskt arbete.

Men nån sån rasism finns väl inte i Sverige idag?
Nej, inte så drastiskt - även om det helt klart finns såna tendenser. Däremot syns rasismen tydligt i den utrikespolitiska bevakningen. Till exempel förutsätter den bild som visas upp av Gulfkriget och sanktionerna mot Irak att vi bortser från att araber också är människor med mänskliga rättigheter.

Varför har de antirasistiska rörelserna så ofta haft en slagsida åt vänster?
Det finns förstås, flera anledningar, men en är att det är svårt att på allvar ta itu med de rasistiska strukturerna om man inte också är beredd att ta konflikt med kapitalet.
   Ett exempel är arbetslösheten: en politik för full sysselsättning skulle drastiskt öka möjligheterna till en integration, eftersom det gör det betydligt svårare för rasistiska chefer att välja bort folk. Men det skulle samtidigt stärka arbetarklassen på kapitalets bekostnad, och leda till höjda löner.
   Ett annat är bostadssegregationen: ett av huvudproblemen är ju att överklassen i kommuner som Danderyd och Täby vägrar bygga hyresrätter. De är de verkliga problemkommunerna, och den som inte vill ta itu med den saken får svårt att förändra bostadssegregationen.