Frågor och svar
 
 
 
 

Arbetsvillkor

Ungdomar idag vill ha flexibla jobb!
Nej, tvärtom: de undersökningar som gjorts visar tydligt att ett av de främsta krav ungdomar ställer på ett bra jobb är att det är en fast anställning.
   Därför borde vi också ta tag i problemet med alla tillfälliga anställningar. Det handlar om att begränsa möjligheterna att anställa folk på "flexibla" sätt, och att göra det dyrt att inte ge folk anställningstrygghet.
   För vilka är det som är "flexibla", böjliga, anpassningsbara när man kan bli sparkad när som helst? Ja, det är inte chefen. Som vanligt handlar debatterna om arbetsvillkor alltid i slutändan om vem som ska ha makten över arbetsplatserna - de som äger, eller vi som gör jobbet.

 innehåll
» Demokrati
» Arbetsvillkor
» Rasism
Men de som inte vill ha en fast anställning då?
De är i princip inga alls. Fasta jobb har i princip inga nackdelar, utan bara fördelar för den som är löntagare, så det är inte så konstigt. Så vill man verkligen ha en tillfällig anställning, kommer det knappast vara några problem att komma överens om det med chefen.

Varför vill vänstern förkorta arbetsdagen?
Det finns en rad bra skäl till det. Ett är hälsomässigt: vi skulle helt enkelt må betydligt bättre om arbetsdagen var kortare. Det skulle ge stora effekter i form av minskade sjukskrivningar, färre förtidspensioneringar osv. Egentligen handlar det alltså till stor del om att lägga om arbetstiden: istället för att slita ut människor och sedan förtidspensionera dem, kan vi sänka arbetstiden.

Vad finns det för andra skäl?
Förkortad arbetsdag är till exempel ett sätt att få ner arbetslösheten, eftersom det kommer tvinga en del företag att anställa fler.
   Det kan också ses som en feministisk åtgärd. Idag är det främst kvinnor som arbetar deltid, och de kommer då enklare kunna komma upp i heltidsarbete. Förhoppningsvis kan en förkortad arbetsdag också leda till att hushållsarbetet fördelas mer jämlikt.
   Arbetstiden är också en demokratifråga. Fler kommer ha tid och energi att engagera sig i föreningar och sätta sig in i politiska frågor – särskilt bland de som har de tyngsta jobben.

Hur ska det gå till utan att lönerna sänks?
Precis som varje gång tidigare vi sänkt arbetstiden. När vi införde 8 timmars arbetsdag till exempel sänktes inte lönerna. Då sade borgarna också att det skulle bli ekonomisk katastrof, men det gick alldeles utmärkt.
   I de flesta jobb blir arbetet effektivare om folk är pigga. Den effektiviseringen gör att det i många fall kommer bli nästan lika mycket gjort ändå, trots arbetstidssänkningen.

Varför är storföretagen emot om det är så bra?
För att det är bra för oss, men begränsar deras möjligheter att tjäna pengar. Kapitalet vill hela tiden expandera maximalt, och en förkortad arbetsdag betyder ju att vi prioriterar ner tillväxten – åtminstone kortsiktigt – till förmån för mer fritid.

Kommer inte förkortad arbetsdag med bibehållen lön betyda att de får högre lönekostnader?
Jo – det är därför de är emot. Men de har å andra sidan en del att vinna i form av färre sjukskrivningar och högre effektivitet. Men till viss del blir det förstås så, och det är bara bra. Sverige är idag ett land med internationellt sett låga löner, och vi borde kräva bättre betalt för den välutbildade arbetskraft vi har här.
   Förkortad arbetsdag kommer betyda att många företag måste se över sin organisation. Det har ofta gått att hitta sätt att, till exempel, lägga om skiften så att fabriker och tjänsteföretag kunnat hålla igång under en större del av dygnet.

Kan vi inte öka antalet semesterveckor istället?
Jo, men det skulle antagligen varken få lika starka hälsoeffekter eller leda till lika stora effektiviseringar. Det gör att det skulle vara betydligt dyrare, samhällsekonomiskt sett.

 


 Nästa »