Skattesänkarpartierna

De borgerliga partierna delar frikostigt med sig av skattesänkningar i sina senaste budgetmotioner. Moderaterna ska förstås vara värst; till år 2001 ska man ha sänkt skatter för 86 miljarder, mer än en tiondel av statens totala skatteintäkter.
  Det mesta av de sänkningarna, ungefär 60 miljarder, handlar om sänkt inkomstskatt. 30 miljarder går till skattesänkningar på förvärvsinkomster och 20 miljarder betalar staten för kommunala skattesänkningar med 2 kr till år 2001.
  Grundavdraget höjs något, och man inför ett extra grundavdrag på 10 000 kr per barn. Den statliga inkomstskatten ska enligt moderaterna ligga kvar på 25%.
  Moderaterna vill inte sänka arbetsgivaravgifterna generellt, eftersom svenska företag redan är konkurrenskraftiga. Folkpartiet däremot aviserar sänkta arbetsgivaravgifter för 10 miljarder, Kd satsar tre och Centern fyra. Miljöpartiet går in som näst borgerligast i frågan; de vill minska posten med hela 8 miljarder.

'Sund riskkapitalförsörjning' Kristdemokraternas upplägg är 10 miljarder till ett 'företagar- och tillväxtpaket', som rakt av är pengar åt de rika, och 25 miljarder mer till folk i lönekuvertet. Av dem går 20 miljarder åt till ett betydligt högre grundavdrag i kommunalskatten.
  Förmögenhetsskatten är alla de fyra borgerliga partierna rörande eniga om att avskaffa helt, åtminstone på sikt. Det är en skattekälla på ungefär 5 miljarder om året som går förlorad.
  "Förmögenhetsskatten och dubbelbeskattningen av riskkapital i företagen avvecklas i syfte att främja en sund riskkapitalförsörjning" skriver Moderaterna, vilket totalt kostar dem 13 miljarder.
  Med 'sund riskkapitalförsörjning' menas hur viktigt det är med människor som har så mycket pengar att de kan satsa stora summor i företag, för att de ändå skulle ha råd att förlora dem om de skulle slå fel. Kapitalisterna måste hållas rika för att försörja folket, helt enkelt.

Pigjobben Hushållsnära tjänster är de borgerliga partiernas uttryck för pigjobben. Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern satsar mellan en och två miljarder på att det ska bli billigare att anlita städhjälp, Folkpartiet 600 miljoner.
  Fastighetskatten ska ner med nästan 5 miljarder till år 2001 om Moderaterna får som de vill. Kd nöjer sig med en och en halv miljard, och vill samtidigt tillsammans med Centern stoppa den föreslagna sänkningen av fastighetskatten för hyreshus för en miljard.
  Folkpartiet vill lägga 100 miljoner på sänkt fastighetsskatt i 'särskilt utsatta områden', vilket visar sig vara de områden där taxeringsvärdena skjuter i höjden för att det finns gott om köpstarka sommargäster. 

Hjärtefrågorna Några hjärtesänkningar: Moderaterna vill sänka bensinskatten med en miljard, Centern ska sänka skatter och avgifter för bönderna med 1,3 miljarder och Kristdemokraterna vill ha avdragsrätt för en del av utgifterna åt småbarnsföräldrar.
  Så var det det här med att få det att gå ihop. Folkpartiet lägger optimistiskt in minskat skattefusk för en miljard och en halv miljard i minskat fusk i bidragssystemen. Kristdemokraterna ordnar snabbt 1,2 miljarder genom 'effektivare skatteindrivning'.
  Hur stora skattesänkningarna blir totalt beror förstås på vilka poster man räknar med, men på ett ungefär ser det ut såhär i borgarnas skattesänkarliga: Centern sist på 8 miljarder, Folkpartiet trea på 14 miljarder, Kristdemokraterna 35 miljarder och på första plats Moderaterna med ett mål på 86 miljarder i skattesänkningar till år 2001.

  ARTIKLAR

Ekonomi:
Brödrostarna
Hyckleriet
Skuldkrisen
Marknadsekonomi
Bra för Sverige?
Amartya Sen
Skattesänkarna
Nedskärningarna
Tillväxt
Tre mot EMU