Peter Singer på Sverigebesök

Samtidigt med en ny reklamkampanj på Stockholms gator, "Lite korv är aldrig fel", kom två av den internationella djurrättsrörelsens förgrundsfigurer på besök i staden. Det var Peter Singer och Tom Regan som hade bjudits in av Nordiska Samfundet mot Plågsamma Djurförsök för att tala om kampen för djurens frigörelse, bl a på Stockholms universitet.
  Tom Regan har just fått sin bok "Djurens rättigheter" utgiven på svenska. Under sitt föredrag berättade han att han själv kommit in i djurrättsrörelsen via fredsrörelsen under Vietnamkriget.
  Som filosof ville han bidra med något, så han satte sig att studera på sin kammare och hittade till slut Mahatma Gandhi som från böckerna frågade honom varför han protesterade mot mördandet i Vietnam men inte mot att varenda amerikan åt kött.

Strategiska frågor Peter Singer pratade huvudsakligen kring de strategiska frågorna för djurrättsrörelsen, hur man skulle få kunna synas som en positiv kraft, trots att ens budskap i första hand är besvärligt och skuldbeläggande. Överhuvudtaget har djurrättsrörelsen att kämpa med sitt grundläggande problem; att försöka bli historiens första befrielserörelse utan de förtryckta själva som drivande kraft.
  Temat för föreläsningarna var organisatoriskt, och både Regan och Singer markerade att de mer militanta veganernas aktioner kanske gjorde mer skada än nytta för djurrättsrörelsen.
  - Folk hör inte vad du säger om du skriker åt dem, påpekade Tom Regan, och Peter Singer menade att trakasserierna mot olika forskare bara skadade djurrättsrörelsen och gav argument åt deras kritiker.

Djuren eller miljön? Men publikens frågor handlade mer om principerna bakom deras respektive filosofier.
  En djurrättsaktivist frågade t ex vad som gick först, det djurrättsliga eller det ekologiska. Rent praktiskt kunde det handla om vilka skor som var bäst; de av läder eller de av plast. Svaret blev att det fanns andra sätt att lösa miljöproblemen, medan läderskor alltid innebär att djur far illa.
  Gemensamt för Regan och Singer är att de tagit varsitt uttryck för folks intressen och försökt att logiskt spinna vidare på dem.

Tom Regans rättigheter Regan grundar sina etik på det rättighetstänkande som uppstått ur människors försök att stävja de hårdaste formerna av statlig maktutövning.
  I sina resonemang har han skurit av banden mellan idén om rättigheter och anledningen till att folk slogs för dem, och behandlar dem istället som etiska 'sanningar'. I och med att deras 'sanningshalt' ses som det avgörande, faller det sig självklart att det är filosofernas jobb att utveckla dem, istället för intresseorganisationernas.
  Under föreläsningen blev det uppenbart hur svårt det är att logiskt hålla ihop ett rättighetsresonemang med ens en grundläggande konsekvens. Så snart någon börjar ställa vissas rättigheter mot andras, eller en sorts rättigheter mot en annan, så står Tom Regan svarslös. I det praktiska arbetet med t ex FNs mänskliga rättigheter är detta inget större problem, men vill man se dem som 'sanningar' sätter det krokben.

Singers utilitarism På det sättet är Peter Singers utilitarism betydligt smidigare, om än inte lika opportun. I den är allting relativt och ingenting absolut förbjudet. Där Regan utgår från rättigheter, utgår Singer från allas lika värde.
  Principen är dock densamma: det som i grunden är ett slagord av och för de som sett sig själva förlora på orättvisorna har i hans resonemang blivit en högre sanning med ett eget liv. På en direkt fråga från en man i publiken kunde han inte finna några skäl att utesluta att en tillräckligt avancerad dator skulle kunna erkännas ett etiskt värde.
  Men det är en sak att konstruera nya filosofier på sin kammare, och en helt annan att få genomslag bland folk. Om slagorden inte längre svarar mot folks intressen tappar de snabbt i styrka. Tom Regan konstaterade sakligt under sin föreläsning att 99 procent av USAs befolkning inte ens är vegetarianer. Det är svårt att se varför de skulle ändra sig.

  ARTIKLAR

Övriga:
Intressen
Solidaritet
Ansvar & skuld
Peter Singer
Radikalism - nej tack!
Feminism för killar
Guatemala 1954
Ordlista