USA-imperialismen
 
  Bearbetningen av mil  
  Media

Efter alla sina år i landet hade CIA så gott som obegränsad tillgång till pressen. Ofta koncentrerade sig framförallt tidningarna i Santiago på att vända militären mot regeringen. De skrev historier om kommunistiska sammansvärjningar och om planer på sovjetiska ubåtsbaser och nordkoreanska utbildningsläger.

Allmänheten
var också en tacksam målgrupp för ryktesspridning. Med stora rubriker spreds sensationer om allt från nationaliseringar till farligt kött och odrickbart vatten. En tidning slog upp "Ekonomiskt kaos! Chile på väg till undergång!" i krigsrubriker. Resultatet blev än mer hamstring och en känsla av ett förestående inbördeskrig.

Som svar stängde regeringen för en kort tid några tidningar på vänster- och högerkanten för att ha äventyrat landets säkerhet.

« Sid 3/3 Till huvudsidan för Chile »
--------------------------------
Senast ändrad 2001-06-02 - Utskriftsvänlig sida
 

"Londons värsta tabloidtidningar eller National Enquirer i USA verkar vid jämförelse lika sansade som en tandläkartidskrift."
William Blum om den chilenska pressen under destabiliseringen