Chile: Bearbetningen av mil

År 1972-73 ökade USA:s militära stöd till Chile, och många officerare utbildades i USA och Panama. Allenderegeringen vågade inte sätta stopp för biståndet, för att inte reta upp officerskåren.
Förutom den ständiga närvaron av amerikanska militära rådgivare, hade CIA sedan 1969 kontakter i alla tre grenar av de väpnade styrkorna. Genom dem och med hjälp av CIA-stödda tidningar i Santiago bearbetades opinionen i officerskåren och bland de meniga.

»... [att] göra allt som står i vår makt för att döma Chile och chilenarna till yttersta fattigdom och armod ... för att påskynda de hårda dragen i ett chilenskt kommunistiskt samhälle.«
Edward Korry, Kennedyliberal och ambassadör i Chile under Allendetiden, om sin mjuka linje som han försökte genomföra istället för den hårda - att provocera fram en statskupp

Militärkontakterna
Ett tag fanns ett direkt regeringsfientligt nyhetsbrev som riktade sig till militären, subventionerat av CIA. Det påstods saker som att de väpnade styrkorna skulle upplösas eller att polisen samarbetade med kubaner för att sätta åt arméledningen.
Under 1973 förfalskade CIA dokument som skulle bevisa att kommunister planerat en blodig kupp där de ledande militärerna skulle avrättas, som spreds för att provocera fram ett ingripande från militären.
De finansierade också en expertgrupp i Santiago med det intetsägande namnet Institutet för allmänna studier (IGS). Institutet hade bland annat seminarier för chilenska militärofficerare där de i mer tekniska termer förklarade vilken katastrof regeringens ekonomiska politik var och hur ett rent marknadssystem skulle kunna lösa problemen istället.

Patria y Libertad
CIA rapporteras ha hjälpt till att grunda Patria y Libertad, en högerextrem organisation som öppet krävde en militärkupp. De demonstrerade i full upploppsutrustning och var ständigt inblandade i olika våldsdåd och provokationer.
Deras medlemmar utbildades i gerillakrigföring och bombteknik på CIA-skolor i Bolivia och Texas. I juni 1973 genomförde de med stöd från militärer ett misslyckat angrepp mot presidentpalatset.
En CIA-agent ledde högergrupper som målade texten »Djakarta närmar sig« över hela Santiago. För att ingen skulle missa budskapet skickades samma slagord på kort till hundratals vänsterledare och en del officerare.

Media
Efter alla sina år i landet hade CIA så gott som obegränsad tillgång till pressen. Ofta koncentrerade sig framförallt tidningarna i Santiago på att vända militären mot regeringen. De skrev historier om kommunistiska sammansvärjningar och om planer på sovjetiska ubåtsbaser och nordkoreanska utbildningsläger.
Allmänheten var också en tacksam målgrupp för ryktesspridning. Med stora rubriker spreds sensationer om allt från nationaliseringar till farligt kött och odrickbart vatten. En tidning slog upp »Ekonomiskt kaos! Chile på väg till undergång!« i krigsrubriker. Resultatet blev än mer hamstring och en känsla av ett förestående inbördeskrig.
Som svar stängde regeringen för en kort tid några tidningar på vänster- och högerkanten för att ha äventyrat landets säkerhet.

»Londons värsta tabloidtidningar eller National Enquirer i USA verkar vid jämförelse lika sansade som en tandläkartidskrift.«
William Blum om den chilenska pressen under destabiliseringen

« Till huvudsidan för Chile
« Alla utskriftssidor

Senast ändrad 2001-06-02
Copyright 2001 Mikael von Knorring
http://www.socialist.nu/usa/chile