Jobbet, facket och folkrörelselinjen
Artiklar & frågor
-Bidra!
-Erfarenheter från Scania
-Vardagsmotstånd
-Första jobbet
-Petad programmerare
 

Erfarenheter från Scania

Den här artikeln handlar om hur arbetarna på IP-verkstan (en del av Scaniafabriken i Södertälje) bygger upp sin fackliga verksamhet underifrån. Det är ett mycket bra exempel på folkrörelselinje och jag har bett att få publicera artikeln här.
FTVårt mål - en stark fackförening!

Målet med vårt fackliga arbete är att medlemmarna ska vara aktiva och vara de som bestämmer i alla viktiga fackliga frågor. Lyckas vi med detta kan vi skapa en stark fackförening och få en kraftfull röst tillsammans!

Därför har vi valt ett nytt fackligt arbetssätt här på IP.

1. Fram för fackligt lagarbete - många förtroendevalda som delar på uppgifterna och hjälps åt!

Vi har valt att inte ha någon ordförande och ingen styrelse, istället har vi fackliga Samordnare för varje PL-område samt 1 eller flera fackliga Lagombud i varje arbetslag. Vi ska inte ha några få som ”styr och ställer och gör det mesta”, utan de förtroendevalda ska informera och samordna. Det är medlemmarna som ska styra!

Om vi har många förtroendevalda som delar på uppgifterna och hjälps åt, blir vår organisation både starkare och mindre sårbar.

2. Facket på IP - är vi alla!
Hela vår modell och idé bygger på att medlemmarna i arbetslagen ska bli aktiva och själva vara med och driva de frågor de tycker är viktiga tillsammans med och genom sina Lagombud. Det är medlemmarna – inte de förtroendevalda - som bestämmer vilka förhandlingsresultat som ska godkännas och vilka frågor vi ska satsa på. Genom beslut på möten eller omröstningar ute på verkstadsgolvet.

Medlemmarna i arbetslagen har också själva ansvaret för att välja 1 eller flera fackliga Lagombud. Bland dessa Lagombud väljer sedan medlemmarna inom PL-området sina fackliga Samordnare.

Har man inget förtroende i arbetslaget, kan man alltså inte heller bli vald eller fortsätta som Samordnare. Medlemmarna kan på detta sätt få stopp på förtroendevalda som ”seglar iväg” och glömmer bort vilka de representerar.


Så här jobbar vi med lönerna på IP:

Grunden för vårt fackliga lönearbete här på IP är följande viktiga meningar i vårt månadslöneavtal:
 • Lönen ska upplevas rättvis och vara sakligt motiverad
 • Hänsyn ska tas till arbetslagets synpunkter på fördelningen av R-delen
Här på IP gör vi förtroendevalda lönebilder för varje arbetslag, som hela tiden justeras när någon i laget får löneförhöjning. Lönebilden är en lista där det står vilken lön varje person i laget har. (Listan kan användas med eller utan namn på personerna, läs mer om det längre ner.)

Vår erfarenhet är att detta är enda möjligheten om jag som enskild medlem ska kunna föra en saklig diskussion med min PL (produktionsledare) om min egen lön. Då måste jag ha mina arbetskamraters löneuppgifter att jämföra med.

Bara då kan jag ju få en uppfattning om huruvida löneskillnaden mellan mig och mina arbetskamrater är sakligt motiverad och jag kan uppleva den som rättvis.

Särskilt viktigt är det ju om jag tjänar betydligt mindre, då har jag rätt att få veta varför och hur jag ska kunna förbättra mej, för att komma upp till samma nivå som de andra i laget!

Eller vända mej till arbetslaget för att få stöd om jag upplever att lönen är orättvis! I nästa steg naturligtvis till de fackligt förtroendevalda som kan driva frågan vidare.

Arbetslagen kan välja att använda lönebilden på följande 3 sätt:

1. Helt öppen redovisning - alla i laget skriver i sina namn på lönebilden eller får en lönebild med namnen utskrivna, denna finns tillgänglig för alla i laget i lönepärmen

2. Lönebild utan namn - man har en lönebild men utan namn, tillgänglig för alla i laget i lönepärmen

3. Lönebilden inlåst på Metallfacket IP:s fackrum - laget bestämmer att man inte vill ha den ute i arbetslaget, utan den som är intresserad i laget får prata med sitt fackliga Lagombud och gå och titta på en lönebild utan namn på fackrummet

Varför betyder vårt arbete med Lönebilderna så mycket för vårt nya fackliga arbetssätt på IP?

Lönepärmarna och lönebilderna är grunden för vårt fackliga jobb på IP.

Detta betyder arbetet med lönebilderna för oss:

 • Medlemmarna kan förstå lönesystemet - lönebilden gör det lätt att jämföra min egen lön med kompisarnas, se om jag har rätt och förstå - AV-poäng =lön, KV-poäng=lön, R-delen – kan vara väldigt olika = varför? Har PL en hållbar saklig motivering? Om inte så kan vi tillsammans driva frågan till förhandling med arbetslagets stöd.
 • Metoden skapar en facklig medvetenhet/ sammanhållning och resultat– vi i arbetslaget måste hjälpa/stötta varandra och agera som grupp – här börjar vår fackförening,
 • Styrkeposition i arbetsplatsförhandlingar/ tvister med PL:arna - med lagets stöd och månadslöneavtalets text om ”rättvis och sakligt motiverad lön” - de har hittills backat och gett med sej i de allra flesta fallen där vi haft en tvist.
 • Eftersom det är viktigt för arbetslagen att ha fackliga lagombud och jobba med lagets löner och ansvara för lönebilden/pärmen, har effekten blivit att vi idag har många lag- och skyddsombud och lätt att ersätta de som slutar.
 • Aktiviteten har tvingat fram en bra lönehanteringspraxis – ett mycket stort problem förut när PL:arna både förhalade löneförhöjningen och man aldrig visste hur mycket man skulle få i höjning,
 • Vårt aktiva lönearbete är den viktigaste orsaken till höga medlemsantalet på IP – snittet inom Scania Verkstadsklubb är runt 80 procent, på IP är snittet idag 94 procent.

  IP-verkstan


  ÅTER till bidrags-listan
  Utskriftsvänligt format
  Artiklar & frågor
-Bidra!
-Erfarenheter från Scania
-Vardagsmotstånd
-Första jobbet
-Petad programmerare