1: Klass & skikt
  2: Överklassen
  3: Kapital
  4: Arbetarklassen
  5: Konflikt
  6: Socialism

4: Arbetarklassen

Arbetarklassen kan förstås definieras på flera sätt. Här ska vi använda ett enkelt: arbetarklassen består av de som måste lönearbeta för att försörja sig, och har liten makt över sin arbetssituation.

Den definitionen sorterar dels bort till exempel bönder eller småföretagare, hur dåligt de än har det. De kan ju till exempel inte bilda fackföreningar, så deras politiska rörelser kommer att se annorlunda ut än arbetarklassens.

Den sorterar också bort chefer, högre tjänstemän och andra som visserligen lönearbetar, men inte har samma direkta behov av att organisera sig som de flesta. De har ju redan makt över sina arbeten, och ofta över andras också.

Till skillnad från överklassens makt, som ytterst bygger på att de äger, handlar arbetarklassens makt om dess storlek. De flesta i samhället är ju trots allt arbetare.

För att arbetarrörelsen ska få politisk styrka krävs det därför solidaritet, det vill säga att vi håller ihop. Solidaritet är att tillsammans slåss för sina gemensamma intressen: till exempel starkare rättigheter på arbetsplatserna, eller förkortad arbetsdag.

Att ge pengar till en tiggare är därför inte samma sak som solidaritet - det kan däremot vara snällt. Är det inte ett samarbete som båda har saker att vinna på, så är det inte solidaritet.

Arbetarklassen är spretig. Det handlar om allt från tjänstemän till McDonaldsanställda och dagisfröknar. Och det gör också att intressena kan skifta en del också inom arbetarklassen.

Det finns till exempel fler kvinnor än män i arbetarklassen idag. Att inse det är ett bra första steg mot att bli könsmedveten, dvs. börja göra upp med bilden av att samhället och klasserna främst består av män.Utveckla
- Definitioner av arbetarklass
- Klass och kön

Utskriftsvänligt format


  1: Klass & skikt
  2: Överklassen
  3: Kapital
  4: Arbetarklassen
  5: Konflikt
  6: Socialism