USA-imperialismen
 
  Atombomberna  
  Hiroshima »
Hade Japan kapituler »
Visste amerikanerna  »
Reportagen »
Historieskrivningen »


Japanerna varnades aldrig för det nya vapen som hade uppfunnits. I juli 1945 försökte den japanska regeringen upprepade gånger att få de allierade att förhandla om ett fredsavtal. Det var uppenbart att det japanska imperiet var slaget i spillror.

Ändå vägrade USA och Storbritannien att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det enda svar som kom var Potsdamdeklarationen, där de krävde Japans villkorslösa kapitulation. Men det sades ingenting om det villkor som var mest centralt för det japanska styret: bevarandet av kejsaren som en symbolisk ledare.

« Nästa »
--------------------------------
Senast ändrad 2001-06-02 - Utskriftsvänlig sida
 
"...the two cities had been chosen not despite but because they had a high density of civilian housing."
Kai Erikson, sociolog
Whether the intended audience was Russian or Japanese or a combination of both, then the attacks were to be a show, a display, a demonstration.
Kai Erikson, sociolog