USA-imperialismen
 
  Bearbetningen av mil  
  Militärkontakterna »
Patria y Libertad »
Media »


År 1972-73 ökade USA:s militära stöd till Chile, och många officerare utbildades i USA och Panama. Allenderegeringen vågade inte sätta stopp för biståndet, för att inte reta upp officerskåren.

Förutom
den ständiga närvaron av amerikanska militära rådgivare, hade CIA sedan 1969 kontakter i alla tre grenar av de väpnade styrkorna. Genom dem och med hjälp av CIA-stödda tidningar i Santiago bearbetades opinionen i officerskåren och bland de meniga.

« Nästa »
--------------------------------
Senast ändrad 2001-06-02 - Utskriftsvänlig sida
 
"... [att] göra allt som står i vår makt för att döma Chile och chilenarna till yttersta fattigdom och armod ... för att påskynda de hårda dragen i ett chilenskt kommunistiskt samhälle."
Edward Korry, Kennedyliberal och ambassadör i Chile under Allendetiden, om sin mjuka linje som han försökte genomföra istället för den hårda - att provocera fram en statskupp