Alkohol
Arbete
Arbetslöshet
Brott och straff
Fascism
Feminism
Historiska anekdoter
Högerns historia
Imperialismen
Inkomster
Klassamhället
Kuriosa
Media
Miljö
Offentlig sektor
Överklassen
Rasism
Skolan
Storbolagen
Svenska fascister
Sveriges ekonomi
USA
Utplundrade länder
Vapenindustrin
Världsekonomin


Uppdateringar
 
Här kan du hitta alla de uppdateringar som gjorts sedan faktasidan matades in i databasen.

2004-07-10 - 4 nya fakta.
2004-01-11 - 3 nya fakta.
2003-10-19 - 6 nya fakta.
2003-07-25 - 6 nya fakta.
2003-02-14 - 9 nya fakta.
2002-10-25 - 17 nya fakta.
2002-09-08 - 8 nya fakta.
2002-08-23 - 8 nya fakta.
2002-08-14 - 9 nya fakta.
2002-08-01 - 22 nya fakta.
2002-07-21 - 4 nya fakta.
2002-07-20 - 21 nya fakta.
2002-07-05 - 16 nya fakta.
2002-07-04 - 5 nya fakta.
2002-06-19 - 36 nya fakta.
2002-06-18 - 4 nya fakta.
2002-05-29 - 30 nya fakta.
2002-05-23 - 11 nya fakta.
2002-05-15 - 8 nya fakta.
2002-04-25 - 9 nya fakta.
2002-04-09 - 8 nya fakta.
2002-03-28 - 8 nya fakta.
2002-03-15 - 4 nya fakta.
2002-03-05 - 5 nya fakta.
2002-03-03 - 36 nya fakta.
2002-03-02 - 63 nya fakta.
2002-02-08 - 5 nya fakta.
2002-02-07 - 5 nya fakta.
2002-02-06 - 15 nya fakta.
2002-02-05 - 7 nya fakta.
2002-02-04 - Faktasidan öppnade, med 189 poster.