Den socialistiska rörelsen är något som börjar här och nu, inte en samling teorier utvecklade vid ett skrivbord. Vi börjar därför med begreppet klass, och inte med hur ett socialistiskt samhälle skulle kunna se ut.

Det vanligaste sättet att använda ordet klass är att ställa upp samhället som en stege. Högst upp har vi de som har den högsta lönen, de största villorna osv. Längst ner finns till exempel de som är hemlösa, strax ovanför har vi lågavlönade städerskor och arbetslösa. I mitten sitter nån slags "Medelsvensson".

Det är en grovt förenklad bild, som brukar dyka upp i alla tänkbara sammanhang. Det är ungefär så associationerna till ordet "klassamhälle" ser ut i tidningarna och kanske hos de flesta av oss.

Vi vet alla en hel del om hur de här uppdelningarna syns. Vi vet hur vissa klädstilar, vissa arbetsuppgifter, vissa delar av stan, hänger ihop med klass och status. Det är en del av vardagen.

I vänsterns version är det samhället som delar in oss i de här facken. I högerns version är det en naturlig uppdelning, där det är de dugliga som hamnar däruppe.

Vi kommer att prata om den här stegen som skikt, inte som klass. Inte för att det skulle vara fel att säga "klass", utan att det är tydligare så. Vi ska istället fokusera på ett annat sätt att använda ordet klass.Statistik
- Skiktningen i Sverige