Se listan på världens tortyrstater

Läs om hur granskningen gjordes
Drygt 80 procent av världens tortyrregimer mottar militärt stöd från USA. Det är slutsatsen av en kartläggning som utgår från Amnestys senast publicerade årsrapporter och Bushadministrationens officiella budget.

I Amnestys senaste årsrapporter finns det 98 länder där de skriver om tortyr kopplad till den sittande regimen. Av dem är det 79 som mottar någon form av militärt stöd från USA, framförallt i form av militär utbildning eller direkt finansiering av militärutgifter.

De största mottagarna av militärt stöd är Israel, där Amnesty pekar på "talrika anklagelser om tortyr och misshandel" riktade mot den israeliska armén, både av palestinska medborgare i Israel och av palestinier på de ockuperade områdena. Amnesty tar särskilt upp fallet med läraren Muna 'Ubayd, som knöts fast vid en stol och upprepade gånger kastades mot väggen. Hon hotades också med att hennes mor skulle våldtas.

Egypten följer tätt därpå, trots att Amnesty rapporterar om utbredd och systematisk tortyr i landets fångläger. Bland de vanligaste metoderna finns elchocker och psykisk tortyr i form av hot om mord eller våldtäkt. Tortyroffren var allt från politiska fångar till människor som arresterats för vanliga polisundersökningar. Säkerhetstjänsten trakasserar människor som försöker anmäla händelserna.

På tredje plats kommer Colombia, ett av världens mest våldsamma länder. Amnesty tar upp hur paramilitära grupper som "agerar med aktivt eller underförstått stöd" från regimens militär "var ansvariga för det stora flertalet av de utomrättsliga avrättningarna och 'försvinnandena'" och att många av deras offer torterades innan de dödades. Amnesty har uttryckligen krävt att USA:s stöd till Colombia stoppas - ett krav som den svenska regeringen inte velat ställa sig bakom.

Turkiet brukar sägas få det fjärde största militära stödet från USA. Därifrån rapporterar Amnesty om utbredd och systematisk tortyr av både vuxna och barn. Offren är ofta politiska aktivister, fackföreningsmedlemmar eller bara vanliga kurdiska bybor. Förutom elchocker och slag är sexuella övergrepp också vanliga som tortyrmetod: Amnesty skriver till exempel i sin årsrapport om ett fall med två kvinnor som fängslades, misshandlades och våldtogs efter att ha deltagit i en 1 maj-demonstration.

De här fyra exemplen är bara delar av en helhet. Totalt 79 tortyrregimer över hela världen - stater som Jordanien, Marocko, Tunisien, Uzbekistan, Georgien, Bulgarien, Pakistan, Thailand, Filippinerna, Mexico, Argentina, Peru, Etiopien, Kenya och Nigeria - kan alltså fortsätta sina övergrepp med USA:s uppbackning som säkerhet. Under 1980-talet tillhörde Saddam Husseins regim samma skara.

Varför är den svenska regeringen beredd att stödja "bombningar för fred" i Irak, men oförmögen att kritisera att USA håller de flesta diktaturstater under armarna? Utrikesministerns tystnad om de västliga stormakternas förehavanden är talande för hur ihålig retoriken om mänskliga rättigheter är.

Det finns en enkel och aktuell slutsats att dra av de här resultaten: skulle George W Bush vilja vara demokratins förkämpe i världen, finns det betydligt enklare åtgärder att ta till än att starta fler krig. En början skulle vara att stoppa det militära stödet till världens tortyrstater.

Mikael von Knorring
10 mars 2003
  Se listan på världens tortyrstater

Läs om hur granskningen gjordes