Vad är en lag?

Lagar stiftas av riksdagen, alltså av de politiska partier som röstas in i allmänna val.

Lagar gäller till dess riksdagen ändrar på dem.

De lagar som handlar om hur det ska vara på arbetsplatser, kallas för arbetsmarknadslagar eller arbetsrättsliga lagar.


Om en arbetsgivare bryter mot lagen, kan han bli dömd att betala skadestånd (till dem som drabbats) och/eller böter (till staten).

Några viktiga arbetsrättslagar:

  • Lagen om anställningsskydd (LAS). Där finns regler för hur man får anställa folk, i vilka fall man får säga upp någon, med mera.
  • Medbestämmandelagen (MBL). Där står det om hur företaget måste förhandla med facket innan de beslutar om ändringar på jobbet. Det står också om regler för stridsåtgärder.
  • Arbetsmiljölagen.
  • Arbetstidslagen.
  • Förtroendemannalagen. Där står det t.ex. att den som är fackligt förtroendevald ska kunna vara ledig för att sköta sitt uppdrag utan att förlora pengar på det, och att han/hon inte får bli trakasserad.
  • Semesterlagen.


Det är inte bara lagar som kommer "uppifrån". Det finns också bestämmelser som utfärdats av olika myndigheter.

Ett exempel är Arbetsmiljöverkets föreskrifter. En sådan föreskrift kan du läsa om i artikeln Minderåriga.
FTÅTER till juridiska listan